Kolejną naszą specjalizacją jest profesjonalne spawanie. Wykonujemy konstrukcje spawane ze stali niskowęglowej, niskostopowej oraz stali wysokostopowej, aluminium oraz jego stopów.

Spawanie odbywa się w następujących metodach:

  • TIG spawanie elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazów obojętnych (Argon, Hel). Spawanie stali niskowęglowej, niskostopowej, wysokostopowej, aluminium oraz jego stopów. Spawanie metodą TIG przeznaczone jest głównie do spawania blach i kształtowników cienkich. W metodzie TIG spoiny są czyste bez odprysków.
  • MAG spawanie elektrodą topliwą drutem w osłonie mieszanek gazowych. Spawanie stali niskowęglowej, niskostopowej, wysokostopowej. Spawanie MAG jest metodą pozwalającą spawać każde grubości konstrukcji. Daje wzrost prędkości spawania w stosunku do metody TIG.
  • MIG spawanie elektrodą topliwą drutem w osłonie gazów obojętnych (Argon). Spawanie aluminium oraz jego stopów. Wybór danej metody spawania jest uzależniony od rodzaju materiału użytego do wykonania konstrukcji, od wytycznych projektanta oraz zleceniodawcy.

Zatrudniamy wykwalifikowany personel nadzoru spawalniczego, kontroli jakości, przygotowania produkcji oraz produkcji:

  • Inżyniera spawalnika EWE
  • Technologa spawania EWT
  • Kontrolera spoin VT2 - PN-EN ISO 9712
  • Wykwalifikowanych spawaczy - PN-EN ISO 9606-1, PN-EN ISO 9606-2

Nasi pracownicy wyposażeni są w wysokiej klasy urządzenia renomowanych firm MERKL i ESAB a także uczestniczą w wielu szkoleniach seminaryjnych podnoszących kwalifikacje i umiejętności.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu jakości w spawalnictwie oraz spełnienia wysokich wymogów klienta firma PRESS-METAL posiada certyfikaty spawalnicze PN-EN ISO 3834-2 oraz PN-EN 15085-CL1.

 

 

 

 

 

 

 


PRESS-METAL
ul. Piaskowa 2
62-028 Koziegłowy
- - TRASA - -

+48 61 812 7112


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Copyright 2016 PRESS-METAL

Projekt i wykonanie TKNET & EMKA-design.pl